X
Մուտք
Գրանցում
Գաղտնիության քաղաքականություն

 

 

Թողնելով Կայքում տվյալներ, Դուք համաձայնվում եք Գաղտնիության քաղաքականության և ինֆորմացիայի պաշտպանության հետ։

 

Տվյալների պաշտպանությունը

www.topfinding.com կայքի (այսուհետ՝ Կայք) ադմինիստրացիան չի կարող փոխանցել կամ բացահայտել գրանցման և կայքի գործառույթներից օգտվելու ժամանակ օգտատիրոջ (այսուհետ՝ Օգտատեր) կողմից տրամադրած տեղեկատվությունը երրորդ անձանց, բացի այն դեպքերից, որոնք նախատեսված են այն երկրի օրենսդրությամբ, որի տարածքում Օգտատերը վարում է իր գործունեությունը:

 

Անձնական տեղեկության ստացում

Կայքում հաղորդակցվելու համար Օգտատերը պարտավոր է մուտքագրել որոշակի անձնական տվյալներ:

Տրամադրած տվյալների ստուգման համար Կայքն իրեն իրավունք է վերապահում պահանջել նույնականության ապացույցներ օնլայն կամ օֆլայն ռեժիմով:

 

Անձնական տվյալների օգտագործումը

Կայքն օգտագործում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները սպասարկման և մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման համար: 

 Անհատական տվյալների մի մասը կարող է տրամադրվել բանկին կամ վճարային համակարգին, եթե այդ տեղեկության տրամադրումը պայմանավորված է վճարային համակարգի՝ միջոցների փոխանցման ընթացակարգով, որի ծառայություններից ցանկանում է օգտվել Օգտատերը:

Կայքը գործադրում է բոլոր ջանքերը Օգտատիրոջ անձնական տվյալների անվտանգությունը պահպանելու համար:

Անձնական տեղեկությունը կարող է բացահայտվել օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում կամ այն դեպքում, երբ ադմինիստրացիան անհրաժեշտ համարի այդ գործողությունը իրավական գործընթացի, դատական կարգադրության կամ Կայքի հետ Օգտատիրոջ աշխատանքի համար անհրաժեշտ օրինական ընթացակարգի համար:

Մնացած դեպքերում ոչ մի պարագայում Օգտատիրոջ կողմից Կայքին փոխանցված տվյալները չի բացահայտվի երրորդ անձանց:

 

Հաղորդակցությունը

Այն բանից հետո, երբ Օգտատերը թողնում է տվյալները, նա ստանում է իր հաջող գրանցումը հաստատող հաղորդագրություն:
Օգտատերը ցանկացած պահի կարող է դադարեցնել տեղեկատվական հաղորդագրությունների ստացումը՝ օգտվելով Կայքի համապատասխան ծառայությունից:

 

Հղումները

Կայքում կարող են լինել հղումներ դեպի այլ կայքեր: Կայքը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերի բովանդակության, որակի և անվտանգության քաղաքականության համար: Գաղտնիության մասին տվյալ հայտարարությունը վերաբերում է միայն անմիջականորեն կայքում տեղադրված տեղեկատվությանը:

 

Անվտանգությունը

Կայքն ապահովում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալների անվտանգությունը չթույլատրված մուտքից:

 

Ծանուցումներ փոփոխությունների մասին

Կայքն իրեն է վերապահում Գաղտնիության քաղաքականության մեջ փոփոխություններ մտցնելու իրավունքը՝ առանց լրացուցիչ ծանուցումների: Նորամուծություններն ուժի մեջ են մտնում դրանց հրապարակման պահից: Օգտատերերը կարող են ինքնուրույն հետևել Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություններին:


Որոնել
Հեղինակային իրավունք © 2020 TOPFINDING